meble decor

Decor Design - Michał Miszczyk

Rolna 8 bud c
25-419 Kielce


tel./fax: 503065765

e-mail: kontakt@meble-decor.pl
Zapraszamy do podjęcia współpracy

Nasza firma realizuje projekt pod nazwą "Wdrożenie innowacji produktowej,
procesowej oraz organizacyjnej w przedsiębiorstwie Decor Design" współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach, którego zaplanowano następujące inwestycje:

Zakup środka trwałego:

  •     centrum obróbcze sterowanie numerycznie,
  •     piła panelowa,
  •     jednostronna oklejarka do obróbki prostych krawędzi,
  •     podnośnik nożycowy,
  •     kompresor śrubowy, odciągi wiórów i pyłów W4-4M- 2 szt,
  •     odciągi wiórów i pyłów typu W4-15M.
  •     wózek widłowy

Zakup wartości nie materialnej i prawnej: oprogramowanie Optymik oraz Corpus Pro

Zapraszamy potencjalnych dostawców do podjęcia współpracy.